پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان تدوین و ارائه تئوری حسابداری: روش قانونمند (23 صفحه)