پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی های جاری (53 اسلاید)