پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی ها و شیوه تعیین ارزش آنها (53 اسلاید)