پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن

دانلود پاورپوینت فصل هجدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری های غیرجاری (112 اسلاید)